دانلود پايان نامه بررسي عشق در جامعه امروزي

یازار : amir

+0 به يه ن

بررسي عشق در جامعه امروزي:

امروز يكي از خلاهايي كه در دنياي اروپا و آمريكا وجود دارد خلا عشق است. در كلمات دانشمندان اروپايي زياد اين نكته به چشم مي خورد كه اولين قرباني آزادي و بي بند و باري امروز زنان و مردان، عشق و شور و احساسات بسيار شديد و عالي است. در جسماني امروز هرگز عشق هايي از نوع عشق هاي شرقي از قبيل عشق هاي مجنون و ليلي، و خسرو شيرين رشد و نمو نمي كند.

از اين داستانها مي توان فهميد كه زن بر اثر دور نگه داشتن خود از دسترس مرد تا كجا پايه خود را بالا برده است و تا چه حد سرنياز مرد را به آستان خود فرود آورده است! قطعاً درك زن اين حقيقت را در تمايل او و به پوشش بدن خود و مخفي كردن خود به صورت يك راز تاثير فراوان داشته است.

فهرست

پيشگفتار 3

بررسي عشق در جامعه امروزي: 5

ماهيت عشق: 9

تعريف عشق: 11

اقسام عشق: 14

شهادت اشك: 20

تفاوت و شباهت عشق حقيقي و مجازي: 22

عشق از ديدگاه احاديث و قرآن: 26

راه رسيدن از عشق مجازي به عشق حقيقي: 28

قصه يوسف (ع) و زليخا: 39

بررسي نظريه ابن سينا: 40

فضايل عشق: 44

بررسي نيروي عشق و محبت در اجتماع: 47

رابطه بين عشق و عفاف: 50

عشق، هوس: 55

زنگ خطر: 69

چرا بايد عاشق شويم؟ چرا نبايد عاشق شويم؟ 74

حرف آخر: 76

آيا راستي سخن عشق را پاياني هست؟ 84

منابع: 85

جهت دانلود فايل كليك كنيد